How much XTC does the world use every year?

On the 25th August 2018, the book “The Netherlands and synthetic drugs” by Pieter Tops, Judith van Valkenhoef, Edward van der Torre and Luuk van Spijk was published. In this book, the authors calculated that in the Netherlands, annually 971 566 879 XTC pills are produced, 80% of which is exported. This book prompted many reactions, and the authors responded to these again by recalculating the export percentage. In this blog post I respond by calculating how much XTC the world uses every year, a number that implies that the export percentage was not what was incorrect, but the total production estimate.

Continue reading “How much XTC does the world use every year?”

Much less ecstasy used (and produced?) in the Netherlands than recent report suggests

Recently, a report came out (“Waar een klein land groot in kan zijn”) by Pieter Tops, Judith van Valkenhoef, Edward van der Torre and Luuk van Spijk (all employed by the Dutch Police Academy) drawing two sensational conclusions. First, that every year, the Netherlands produces € 18 916 882 439 (18,9 billion) worth of synthetic drugs. Second, that in the Netherlands, every year 194 313 376 ecstasy pills are used. This latter conclusions is clearly wrong, which sheds doubt on the veracity of the former. Both the original report and the abbreviated version are written in a sensationalist tone; might the authors have neglected to verify their impressive conclusions with sufficient rigor?

Continue reading “Much less ecstasy used (and produced?) in the Netherlands than recent report suggests”

Nederland gebruikt veel minder XTC pillen dan geschat

Recent kwam het rapport “Waar een klein land groot in kan zijn” uit van Pieter Tops, Judith van Valkenhoef, Edward van der Torre en Luuk van Spijk (allemaal werkzaam bij de Politieacademie), waarin twee sensationele uitspraken worden gedaan. Ten eerste wordt gesteld dat er in Nederland per jaar voor 18 916 882 439 (18,9 miljard) aan synthetische drugs wordt geproduceerd. Ten tweede wordt gesteld dat er in Nederland per jaar 194 313 376 pillen worden gebruikt. Deze tweede stelling is duidelijk fout, wat ook gerede twijfel oproept over de waarheid van de eerste stelling. De toon van zowel het rapport als de verkorte notitie die ermee gepaard ging verraadt sensationalisme; wellicht hebben de auteurs hun opzienbarende conclusies onvoldoende grondig gecontroleerd?

Continue reading “Nederland gebruikt veel minder XTC pillen dan geschat”