Hoe voorkomen we een nieuwe WODC affaire?

Onderzoek is een methode om iets te leren. Overheidsbeslissingen en -beleid moeten gebaseerd zijn op feiten, dus overheden en semi-overheden moeten vaak onderzoek doen om verstandig te handelen. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (het WODC) zou zulk onderzoek moeten doen voor de overheid. Echter, in 2014 is onder andere door een moedige klokkenluider de klok geluid over WODC-onderzoeken die niet tot feitenkennis, maar tot mogelijk schadelijke misinformatie leidden doordat er politieke belangen meespeelden. Ironisch genoeg gold hetzelfde voor het onderzoek dat vervolgens is ingesteld. In deze tekst doe ik een voorstel om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt. De hoofdpunten:

  • Gebrek aan transparantie kan leiden tot ineffectief en zelfs schadelijk beleid;
  • Open Science principes zijn praktisch gratis en eenvoudig te implementeren;
  • Open Access, Preregistratie, Open Materialen en Open Data besparen geld en voorkomen be├»nvloeding van onderzoek;
  • Als onderzoek door en voor (semi-)overheden altijd volgens Open Science principes plaatsvindt, verbetert dat beleid, bespaart dat geld, en redt het levens.

Continue reading “Hoe voorkomen we een nieuwe WODC affaire?”

Een niet-representatieve steekproef zegt ja tegen MDMA

[ This is a Dutch post, as it concerns a “study” by a Dutch TV channel, BNN ]

Op dinsdag 22 september 2015 kwamen er verontrustende berichten de wereld in:

Schokkend feitje nummer 1: 35% van die jongeren zegt meer drugs te gebruiken door de ophoging van de alcoholgrens! Damn.

[citatie van Spuiten en Slikken]

Bijna een derde van de jongeren gebruikt elke week drugs, en een derde doet maandelijks aan drugsgebruik.

[citatie van nu.nl]

Dit lijken ernstige signalen. Gelukkig blijkt bij nadere inspectie dat het onderzoek waar deze conclusies op gebaseerd worden, ongeschikt is om dit soort conclusies te trekken. Er zijn zes serieuze problemen met dit onderzoek: Continue reading “Een niet-representatieve steekproef zegt ja tegen MDMA”