Hoe voorkomen we een nieuwe WODC affaire?

Onderzoek is een methode om iets te leren. Overheidsbeslissingen en -beleid moeten gebaseerd zijn op feiten, dus overheden en semi-overheden moeten vaak onderzoek doen om verstandig te handelen. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (het WODC) zou zulk onderzoek moeten doen voor de overheid. Echter, in 2014 is onder andere door een moedige klokkenluider de klok geluid over WODC-onderzoeken die niet tot feitenkennis, maar tot mogelijk schadelijke misinformatie leidden doordat er politieke belangen meespeelden. Ironisch genoeg gold hetzelfde voor het onderzoek dat vervolgens is ingesteld. In deze tekst doe ik een voorstel om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt. De hoofdpunten:

  • Gebrek aan transparantie kan leiden tot ineffectief en zelfs schadelijk beleid;
  • Open Science principes zijn praktisch gratis en eenvoudig te implementeren;
  • Open Access, Preregistratie, Open Materialen en Open Data besparen geld en voorkomen beïnvloeding van onderzoek;
  • Als onderzoek door en voor (semi-)overheden altijd volgens Open Science principes plaatsvindt, verbetert dat beleid, bespaart dat geld, en redt het levens.

Continue reading “Hoe voorkomen we een nieuwe WODC affaire?”

Kritische analyse van de reacties van het Trimbos Instituut en Novadic Kentron op de legaliseringsdiscussie

Op dinsdag 23 en woensdag 24 oktober 2018 plaatsten het Trimbos Instituut en Novadic-Kentron reacties op de discussie over legalisering van XTC. Deze reacties behandelen voor een deel dezelfde punten die ik in mijn reactie van 23 oktober besprak, maar tegelijkertijd bevatten ze een aantal fouten. In deze nieuwe post analyseer en corrigeer ik deze fouten. De hoofdconclusies:

  • Legalisering vermindert de risico’s van vervuilde pillen en overdosering;
  • Legalisering vermindert criminaliteit en afvaldumpingen (elimineert die niet volledig; maar afname is al meer dan we nu bereiken);
  • XTC is in vergelijking met alcohol een veilig middel, en lijkt bij verstandig gebruik niet veel onveiliger dan andere vrijetijdsbestedingen;
  • De kans dat gebruik toeneemt lijkt op basis van ervaringen met andere middelen en settings klein;
  • Legalisering maakt adequate voorlichting veel makkelijker en draagt zo bij aan het redden van levens;
  • In plaats van deze discussie kunnen we beter nadenken over hoe legalisering er uit zou moeten zien, en daar neem ik een voorschot op.

Continue reading “Kritische analyse van de reacties van het Trimbos Instituut en Novadic Kentron op de legaliseringsdiscussie”

Waarom legalisering van XTC gezondheidsschade en slachtoffers voorkomt

Zondag pleitte Arjan Lubach voor legalisering van XTC, in navolging van criminoloog Ton Nabben en hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers. In deze post voeg ik nog een perspectief toe aan deze discussie: dat van de preventie. Preciezer, dat van de gedragsverandering, een subdiscipline van de gezondheidspsychologie. Ik zal uitleggen waarom legaliseren van XTC kan bijdragen tot het voorkomen van gezondheidsschade en zelfs overlijden van Nederlandse burgers. Het omgekeerde geldt ook: het besluit XTC niet te legaliseren kost levens.

Continue reading “Waarom legalisering van XTC gezondheidsschade en slachtoffers voorkomt”

De wereld gebruikt veel minder XTC pillen dan geschat

Op 25 augustus 2018 kwam het boek “Waar een klein land groot in kan zijn” uit van Pieter Tops, Judith van Valkenhoef, Edward van der Torre en Luuk van Spijk. In dit boek berekenden de auteurs dat er jaarlijks in Nederland 971 566 879 XTC pillen worden geproduceerd, waarvan 80% wordt geëxporteerd. Er zijn veel reacties op dit boek gekomen, waar de auteurs op hebben gereageerd door met een ander exportpercentage de totale omzet te herberekenen. In deze blog post reageer ik hierop door uit te rekenen hoeveel XTC pillen de wereld elk jaar consumeert, waaruit volgt dat niet het exportpercentage niet klopt, maar de geschatte totale XTC productie.

Continue reading “De wereld gebruikt veel minder XTC pillen dan geschat”

How much XTC does the world use every year?

On the 25th August 2018, the book “The Netherlands and synthetic drugs” by Pieter Tops, Judith van Valkenhoef, Edward van der Torre and Luuk van Spijk was published. In this book, the authors calculated that in the Netherlands, annually 971 566 879 XTC pills are produced, 80% of which is exported. This book prompted many reactions, and the authors responded to these again by recalculating the export percentage. In this blog post I respond by calculating how much XTC the world uses every year, a number that implies that the export percentage was not what was incorrect, but the total production estimate.

Continue reading “How much XTC does the world use every year?”

Much less ecstasy used (and produced?) in the Netherlands than recent report suggests

Recently, a report came out (“Waar een klein land groot in kan zijn”) by Pieter Tops, Judith van Valkenhoef, Edward van der Torre and Luuk van Spijk (all employed by the Dutch Police Academy) drawing two sensational conclusions. First, that every year, the Netherlands produces € 18 916 882 439 (18,9 billion) worth of synthetic drugs. Second, that in the Netherlands, every year 194 313 376 ecstasy pills are used. This latter conclusions is clearly wrong, which sheds doubt on the veracity of the former. Both the original report and the abbreviated version are written in a sensationalist tone; might the authors have neglected to verify their impressive conclusions with sufficient rigor?

Continue reading “Much less ecstasy used (and produced?) in the Netherlands than recent report suggests”

Nederland gebruikt veel minder XTC pillen dan geschat

Recent kwam het rapport “Waar een klein land groot in kan zijn” uit van Pieter Tops, Judith van Valkenhoef, Edward van der Torre en Luuk van Spijk (allemaal werkzaam bij de Politieacademie), waarin twee sensationele uitspraken worden gedaan. Ten eerste wordt gesteld dat er in Nederland per jaar voor 18 916 882 439 (18,9 miljard) aan synthetische drugs wordt geproduceerd. Ten tweede wordt gesteld dat er in Nederland per jaar 194 313 376 pillen worden gebruikt. Deze tweede stelling is duidelijk fout, wat ook gerede twijfel oproept over de waarheid van de eerste stelling. De toon van zowel het rapport als de verkorte notitie die ermee gepaard ging verraadt sensationalisme; wellicht hebben de auteurs hun opzienbarende conclusies onvoldoende grondig gecontroleerd?

Continue reading “Nederland gebruikt veel minder XTC pillen dan geschat”

Constructs, operationalisations, mediators, and why behavior change techniques cannot change behavior

In health psychology, there exists a lack of conceptual clarity regarding a number of terms that are at the core of psychological science. True, this problem exists in psychology in general, but the terms Behavior Change Technique (from the BCT taxonomy approach) and Method for Behavior Change (from the Intervention Mapping approach) have exacerbated matters within behavior change science. In this post, I will discuss this in more detail, based on a recent Twitter discussion that erupted around whether a psychological variable targeted by a behavior change technique is a mediator or not:

In this post, I will explain more in detail what I mean (you may want to read the Twitter thread first though).

Continue reading “Constructs, operationalisations, mediators, and why behavior change techniques cannot change behavior”

Why estimations of determinant relevance should not be based on regression analysis

This is a draft as a contribution to a discussion to a response to a discussion in the Facebook Page Psychological Methods Discussion Group.

The reason regression analyses aren’t a useful tool to determine the relative relevance of each behavioral determinant has three components.

Continue reading “Why estimations of determinant relevance should not be based on regression analysis”